Rent vann på hytta?

Eco Water AS leverer vannrensere for flere formål, fra partikkelfiltere for grovrensing av vann, til større vanninntaksfiltere som renser til drikkevannskvalitet.

Våre løsninger anvendes i hytter, båter, bobiler, campingvogner etc. Vannet blir renset der hvor du trenger det, og du får rent vann uansett hvor forurenset din ferskvannskilde er i utgangspunktet. Produktene er bærekraftige og miljøvennlige og er derfor et godt miljøvalg. Våre rensere er også svært økonomisk lønnsomme i bruk, i forhold til vanndunker og flaskevann.

Våre rensere

  • krever ikke strøm
  • er enkle å montere og vedlikeholde
  • krever ingen dyre serviceavtaler

Du kan bestille våre vannrensere på www.hyttetorget.no