Gå til innholdet

Humus i vann

Humus i vann

Organiske stoffer fra plante- og dyremateriale under nedbrytning (humus) gir vannet en gulbrun farge og kan medføre vond lukt, men utgjør i seg selv ingen spesiell helsefare. Humus kan imidlertid være forbundet med andre, mer helseskadelige stoffer, som tungmetaller og organiske miljøgifter. Videre kan kreftfremkallende stoffer dannes når humusvann desinfiseres med klor eller ozon. Humus kan også utnyttes av bakterier og sopp, noe som kan gi uønsket vekst av mikroorganismer i ledningsnettet til drikkevannsforsyningen. Vann med for høyt innhold av organisk stoff må derfor behandles slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. 

Flere av våre løsninger vil fjerne humus i drikkevannet og gi vann som tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften: 

I tillegg til humus kan også jern og mangan gi en gulbrun farge på vannet. Her kan Eco FM filter (POE) være løsningen eventuelt i kombinasjon med Eco Solution Vannrenser (POE). Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med hvilke produkter som passer ditt behov.

Adresse
Verpetveien 56, 1543 Vestby
Telefon
+4745426200
E-postadresse
post@ecowater.no
Foretaksregisteret
860372452
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business