Jern og mangan

Høyt jern- og manganinnhold forekommer først og fremst i grunnvann med lavt oksygeninnhold og i vann fra dypvannsinntak i humusholdige eller næringsrike innsjøer. Når vannet brukes, vil jernet oksideres og felles ut som brunt slam. Ved lufttilførsel i eksempelvis brønnpumpa vil jern bli felt ut i ledningsnettet.

Dersom vannet står i ro over lengre tid i vannreservoar eller ledningsnett, oksideres også mangan, og man får svarte utfellinger. Oksidasjonsprosessen er langsommere for mangan enn for jern, slik at mangan holder seg løst i vannet i lengre tid før det skjer utfelling.

Det finnes ulike metoder beregnet på å redusere innholdet av jern og mangan, og det finnes flere typer anlegg som er egnet for enkelthusholdninger. Vår løsning er Eco FM Filter og består av en unik prosess for fjerning av jern og mangan. Et spesialmedie absorberer alt av jern og mangan i vannet. Deretter tømmes (tilbakespyles) alt opptak av jern og mangan etter behov og forbruk, noe som gjør at mediet har lang levetid og er økonomisk i bruk.

Les mer om produkter for å fjerne jern/mangan: