Rent vann på hytta?

Eco Water AS leverer vannrensere for flere formål, fra partikkelfiltere for grovrensing av vann, til større vanninntaksfiltere som renser til drikkevannskvalitet.

Våre løsninger anvendes i hytter, båter, bobiler, campingvogner etc. Vannet blir renset der hvor du trenger det, og du får rent vann uansett hvor forurenset din ferskvannskilde er i utgangspunktet. Produktene er bærekraftige og miljøvennlige og er derfor et godt miljøvalg. Våre rensere er også svært økonomisk lønnsomme i bruk, i forhold til vanndunker og flaskevann.

"Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta"

I spredtbygde områder eller på hytta er det ofte ikke mulig å koble seg på kommunale eller private vannverk, fordi avstanden er for stor. Man må i slike tilfeller sørge for egen vannforsyning på annen måte. Her gis råd om hva du bør ta hensyn til når du har, eller planlegger, vannforsyning til huset eller hytta.
Les hele artikkelen på Folkehelseinstituttets nettsider

Våre rensere

  • krever ikke strøm
  • er enkle å montere og vedlikeholde
  • krever ingen dyre serviceavtaler

Du kan bestille våre vannrensere på www.hyttetorget.no