Filterkassett/ refill til Rent Vann Hjem og Kjøleskap drikkevannsrensere

Refillsett for vannfilter systemene Rent Vann Hjem og Rent Vann Kjøleskap (WU-2).

PrisNOK2 390,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
EW-CW-4010044
Produsent:
Eco Water AS
 • Produktinfo
 • Dokumenter

Filterkassett/ refillsett til Rent Vann Hjem/ Kjøleskap (WU-2)

Filter med CW42®- teknologi for rensing av drikkevann sikrer deg alltid den beste drikkevannskvaliteten! 

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere. For å være garantert rent, trygt vann, byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning).

Filtersystemet inneholder: 

 • KDF rensesystem, redokslegering med ionisert kobber og sink
 • OSC®- filter, vårt patenterte, granulerte aktive kull
 • Keramikk med porestørrelse på 0,003mm
 • Massivt kull, pressformet kullstav

Refillsettet består av to enheter. En med KDF/OSC medie og en keramikk stav med kull. 

Vedlikehold/ Rengjøring

Dersom vannet renner saktere fra kranen, bør det keramiske filteret rengjøres med en egen rengjøringsskrubb. Det skal ikke benyttes såpe eller andre rengjøringsmidler. 

Uansett vannkvalitet, er det normalt at systemet må rengjøres etter en vanngjennomstrømning på ca. 2 000 liter (etter ca. 6 måneder i en normal husholdning).

 1. Steng vanntilførselen under benken, eller med hovedkranen.
 2. Åpne kranen for å slippe ut eksisterende vann i systemet.
 3. Skru opp filterhuset merket «Ceramic filter». Bruk plastnøkkelen om nødvendig. Ta ut filteret. Vær forsiktig - det kan knuses!
 4. Skyll det keramiske filteret under kaldt vann og rengjør med rengjøringsskrubben. Ikke bruk rengjøringsmidler eller såpe.
 5. Sett deretter filteret tilbake i filterhuset med åpningen OPP (enden med tekst).
 6. Kontrollere at den sorte pakningen ligger på plass, og skru deretter sammen filterhuset (vær nøye med å skru det rett på, slik at ikke filteret kommer i klem). Ikke stram til for hardt.
 7. Anlegget startes deretter ved å følge punktene 10 til 12 på side 1 (Montering).

Bytte av filter

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere (som beskrevet i avsnittet over). For å være garantert rent vann byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning).

NB! Filtersystemene med CW42® teknologi (Rent vann Hjem, Rent Vann Kjøleskap og Rent vann Hytte) utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet vil slutte å slippe gjennom vann før farlige nivåer av patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom. 

 1. Steng vannet og tøm systemet for vann.
 2. Åpne alle filterhusene og ta ut filtrene, eventuelt ved hjelp av plastnøkkelen.
 3. Sett inn det nye CW42® OSC-filteret i filterhuset merket «OSC filter».
 4. Påse at filteret settes inn riktig vei (se hvordan det sitter før det tas ut).
 5. Skru på plass resten av filterhusene UTEN å sette inn det nye CW42® keramiske filteret (WU-2) og eventuelt det nye CW42® prefilteret (prefilter gjelder bare hvis du har WU-3).
 6. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler (ca. 5-15 liter).
 7. Skru av vannet igjen. Åpne filterhuset merket «Ceramic filter» og sett inn det keramiske filteret. Kontroller at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset.
 8. Dersom du har WU-3, åpner du filterhuset merket «Pre-filter» og setter inn prefilteret (gjelder bare WU-3). Kontrollere at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset.
 9. Sjekk at alle filterhusene er skrudd til.
 10. Åpne igjen vanntilførselen til anlegget. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler.
 11. Kontrollere at det ikke er lekkasjer.