Kjøkkenarmatur og drikkevannskraner

  • Når du monterer et drikkevannsfilter har du to valg for tapping av vann: Ved å velge en 3-veis kran får du muligheten til å tappe filtrert renset drikkevann, og varmt og kaldt forbruksvann fra en og samme kran. Å installere et slikt armatur gjør at du ikke trenger å montere en separat drikkevannskran på kjøkkenbenken. Har du ikke behov eller et ønske om en treveiskran installeres en egen drikkevannskran. Denne monteres enkelt på kjøkkenbenken ved siden av vasken. Alle kranene kan suppleres med våre POU drikkevannsfiltre. Les artikkelen Hvilket drikkevannsfilter trenger jeg? for mer informasjon. 

    NB! For å redusere risikoen for vannskader anbefaler vi å montere en lekkasjesikring i kjøkkenskapet. Ved lekkasje stenges både vanntilførselen og strømforsyningen umiddelbart. Det er også viktig å huske at vannfiltre ikke tåler frost. 

  • Kjøkken, drikkevannskran for vannfilter