Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Vannkvalitet

Hvorfor lukter vannet vondt?

Hydrogensulfid / svovel / aluskifer i vann

Hydrogensulfid/svovel/aluskifer forekommer som regel i borrevann med skiferholdig grunn. Dette er ikke helsefarlig, men oppleves i form av sterk lukt av råtne egg eller svovel. Som regel fordamper lukten etter noen sekunder om man tapper vann i et glass e.l. Likevel kan dette være sjenerende og mange ønsker å fjerne lukten. Eco Friendly drikkevannsrenser (POU) og Eco Solution vanninntaksfilter (POE) er to av flere produkter som kan benyttes ved utfordringer med lukt. Eco Gravity drikkevannsrenser (POU) vil også i de fleste tilfeller fjerne lukten.

Ofte er også jern og mangan et problem i vann med mye hydrogensulfid og da er Eco FM filter som er løsningen.

Andre produkter som fjerner hydrogensulfid/ svovel/ aluskifer:

Humus i vannet kan også gi vond lukt, men da ikke i form av råtne egg og svovel. For mer informasjon om humus- se under "ofte stilte spørsmål" -> "Stoffer i vann" -> Humus

Hvorfor har jeg hvite/grå avleiringer?

Kalk i vannet/ hardt vann

Høye konsentrasjoner av kalk (hardt vann) gir hvite/grå avleiringer.
Først og fremst er kalk ødeleggende på alt av sanitærutstyr som varmtvannsberedere, dusjhoder, rør etc. Det kan også skape problemer i kjøkkenapparater som vannkokere, kaffetraktere o.l. Kalk gir avleiringer og kan i mange tilfeller også forsteine seg. Det kan være vanskelig å vaske bort og over tid vil det kunne oppleves trykkfall. 

Det er ikke helsefarlig at vannet inneholder kalk.

Eco Water tilbyr flere løsninger blant annet tradisjonelle bløtgjørings- /ionebytteanlegg (POE) og systemer med teknologi som ikke krever vedlikehold, service eller oppfølgning som Eco kalkfilter KFU (POE/POU) og Eco Oneflow Kalkfilter (POE/POU) to filtersystemer med tilsvarende egenskaper. Eco Kalkfilter KFU er et lite filter egnet for hytter og andre steder med mindre forbruk. Eco Oneflow kan dimensjoneres fra svært små enheter til bruk i situasjoner med lite vannforbruk (eksempelvis autoklaver, laboratorieinstrumenter o.l), til store enheter egnet for installasjon der stort vannforbruk er nødvendig (hoteller, svømmebassenger etc.).

Du kan lese mer om kalk i drikkevannet hos "Norges Geologiske Undersøkelse" "Hardt vann"

Hvorfor har jeg gult/ brunt/ svart vann?

Jern/ Mangan i vannet

Høyt jern- og manganinnhold kan gi vannet en dårlig smak samt en uestetisk gulbrun eller brunsvart farge. Det vil også kunne misfarge klesvask og gi brune utfellinger på sanitærutstyr. Mangan opptrer på samme vis, men flekker, klumper og grums vil være svarte.

Høyt jern- og manganinnhold forekommer først og fremst i grunnvann med lavt oksygeninnhold og i vann fra dypvannsinntak i humusholdige eller næringsrike innsjøer. Når vannet brukes, vil jernet oksideres og felles ut som brunt slam. Ved lufttilførsel i eksempelvis brønnpumpa vil jern bli felt ut i ledningsnettet.

Dersom vannet står i ro over lengre tid i vannreservoar eller ledningsnett, oksideres også mangan, og man får svarte utfellinger. Oksidasjonsprosessen er langsommere for mangan enn for jern, slik at mangan holder seg løst i vannet i lengre tid før det skjer utfelling.

Det finnes ulike metoder beregnet på å redusere innholdet av jern og mangan, og det finnes flere typer anlegg som er egnet for enkelthusholdninger. Vår løsning er Eco FM filter og består av en unik prosess for fjerning av jern og mangan. Et spesialmedie absorberer alt av jern og mangan i vannet. Deretter tømmes (tilbakespyles) alt opptak av jern og mangan etter behov og forbruk, noe som gjør at mediet har lang levetid og er økonomisk i bruk.

Du kan lese mer om jern, mangan og andre utfordringer med drikkevann hos "Norges Geologiske Undersøkelse" "Jern og Mangan"

I tillegg til jern og mangan vil også humus i vannet bidra eller være årsaken til brunt/gult vann. For mer om humus se under "Ofte stilte spørsmål" -> "Stoffer i vann" -> "Humus"

 

Hvorfor er vannet gulbrunt?

Humus i vannet

Organiske stoffer fra plante- og dyremateriale under nedbrytning (humus) gir vannet en gulbrun farge og kan medføre vond lukt, men utgjør i seg selv ingen spesiell helsefare. Humus kan imidlertid være forbundet med andre, mer helseskadelige stoffer, som tungmetaller og organiske miljøgifter. Videre kan kreftfremkallende stoffer dannes når humusvann desinfiseres med klor eller ozon. Humus kan også utnyttes av bakterier og sopp, noe som kan gi uønsket vekst av mikroorganismer i ledningsnettet til drikkevannsforsyningen. Vann med for høyt innhold av organisk stoff må derfor behandles slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. 

Flere av våre løsninger vil fjerne humus i drikkevannet og gi vann som tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften: 

I tillegg til humus kan også jern og mangan gi en gulbrun farge på vannet. Her kan Eco FM filter (POE) være løsningen eventuelt i kombinasjon med Eco Solution Vannrenser (POE). Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med hvilke produkter som passer ditt behov. 

Hvorfor lukter vannet badebasseng og smaker klor?

Hvorfor lukter drikkevannet badebasseng?  

Ingen ønsker lukten av klor (badebasseng) når de tapper et glass med vann- heller ikke smaken av det. Vannet skal helst være luktfritt, klart og friskt med en opplevelse av ren natur. Offentlig vann er alltid tilsatt klor da det blir brukt som desinfiserende middel for behandling av vannbårne sykdommer. Avhengig av sensitivitet, kan dette gi drikkevann med forringet smak og lukt og det er ikke lenger fristende å drikke vannet som det er. I land utenfor Norge, for eksempel i Spania der de har et høyere nivå av klor, skaper dette enda større utfordringer. 

Hvis du opplever å ha en sterk lukt og eventuelt smak av klor i vannet hjemme er det generelt ikke noe å uroe seg for, men du kan eventuelt vurdere om du ønsker å behandle vannet for å forbedre smak og fjerne lukt. Du kan lese mer om klor i drikkevann i denne bloggartikkelen

Den vanligste metoden for å redusere smak og lukt fra klor er ved karbonfiltrering. Du kan velge å filtrere vannet der du bruker det (POU), som ved vannkranen på kjøkkenet, eller der vanninntaket til huset vannforsyning er plassert (POE). De aller fleste av våre vannfiltere har karbonfiltrering i tillegg til andre barrierer for forurensinger i vann. For eksempel Eco Friendly vannrenser, komplett pakke eller Rent vann hjem, komplett pakke. 

Ønsker du å behandle vannet i hele huset kan du installere et system som monteres ved vanninntaket. Eksempel på Point of Entry (POE) vannfilter:  

Du kan lese mer om Point of Entry (POE) og Point of Use (POU) HER! 

POU og POE

POU og POE, hva betyr det?

POU betyr Point-of-Use og henviser til systemer som behandler vannet akkurat der det brukes feks fra kjøkkenkranen. Det er den siste barrieren for forurensninger i vannet før det blir brukt eller konsumert. De fleste systemene renser vannet til drikkevannskvalitet. Teknologien som benyttes oftest er:

  • Aktivert kull
  • Keramikk- fysisk barriere
  • RO (reverse osmosis)
  • UV (Ultrafiolett)
  • Destillasjon

POE betyr Point-of-Entry og henviser til systemer som behandler vannet ved vanninntaket. De er hovedsakelig laget for å redusere forurensninger i forbruksvannet som; vann til dusj, vask av dekketøy, service og klær, børsting av tenner og spyling av toaletter. Teknologien som oftest benyttes er: 

  • Filtrering
  • Ionebytte/ bløtgjøring
  • Aktivert kull

Du kan lese mer her: "Hva er POU og POE?"

Stoffer i vann

Kalk / Hardt vann

Kalk / hardt vann

Høye konsentrasjoner av kalk (hardt vann) gir hvite/grå avleiringer.
Først og fremst er kalk ødeleggende på alt av sanitærutstyr som varmtvannsberedere, dusjhoder, rør etc. Det kan også skape problemer i kjøkkenapparater som vannkokere, kaffetraktere o.l. Kalk gir avleiringer og kan i mange tilfeller også forsteine seg. Det kan være vanskelig å vaske bort og over tid vil det kunne oppleves trykkfall.

Det er ikke helsefarlig at vannet inneholder kalk.

Eco Water tilbyr flere løsninger blant annet tradisjonelle bløtgjørings- /ionebytteanlegg (POE) og systemer med teknologi som ikke krever vedlikehold, service eller oppfølgning som Eco kalkfilter KFU (POE/POU) og Eco Oneflow Kalkfilter (POE/POU) to filtersystemer med tilsvarende egenskaper. Eco Kalkfilter KFU er et lite filter egnet for hytter og andre steder med mindre forbruk. Eco Oneflow kan dimensjoneres fra svært små enheter til bruk i situasjoner med lite vannforbruk (eksempelvis autoklaver, laboratorieinstrumenter o.l), til store enheter egnet for installasjon der stort vannforbruk er nødvendig (hoteller, svømmebassenger etc.).

Du kan lese mer om kalk i drikkevannet hos "Norges Geologiske Undersøkelse" "Hardt vann".

Jern og Mangan

Jern og Mangan i vannet

Høyt jern- og manganinnhold kan gi vannet en dårlig smak samt en uestetisk gulbrun eller brunsvart farge. Det vil også kunne misfarge klesvask og gi brune utfellinger på sanitærutstyr. Mangan opptrer på samme vis, men flekker, klumper og grums vil være svarte.

Høyt jern- og manganinnhold forekommer først og fremst i grunnvann med lavt oksygeninnhold og i vann fra dypvannsinntak i humusholdige eller næringsrike innsjøer. Når vannet brukes, vil jernet oksideres og felles ut som brunt slam. Ved lufttilførsel i eksempelvis brønnpumpa vil jern bli felt ut i ledningsnettet.

Dersom vannet står i ro over lengre tid i vannreservoar eller ledningsnett, oksideres også mangan, og man får svarte utfellinger. Oksidasjonsprosessen er langsommere for mangan enn for jern, slik at mangan holder seg løst i vannet i lengre tid før det skjer utfelling.

Det finnes ulike metoder beregnet på å redusere innholdet av jern og mangan, og det finnes flere typer anlegg som er egnet for enkelthusholdninger. Vår løsning er Eco FM filter (POE) og består av en unik prosess for fjerning av jern og mangan. Et spesialmedie absorberer alt av jern og mangan i vannet. Deretter tømmes (tilbakespyles) alt opptak av jern og mangan etter behov og forbruk, noe som gjør at mediet har lang levetid og er økonomisk i bruk.

Du kan lese mer om jern, mangan og andre utfordringer med drikkevann hos "Norges Geologiske Undersøkelse" "Jern og Mangan".

I tillegg til jern og mangan vil også humus i vannet bidra eller være årsaken til brunt/gult vann. For mer om humus se under "Ofte stilte spørsmål" -> "Stoffer i vann" -> "Humus"

 

Hydrogensulfid / svovel / aluskifer

Hydrogensulfid / svovel / aluskifer i vannet

Hydrogensulfid/svovel/aluskifer forekommer som regel i borrevann med skiferholdig grunn. Dette er ikke helsefarlig, men oppleves i form av sterk lukt av råtne egg eller svovel. Som regel fordamper lukten etter noen sekunder om man tapper vann i et glass e.l. Likevel kan dette være sjenerende og mange ønsker å fjerne lukten. Eco Friendly drikkevannsrenser (POU) og Eco Solution vanninntaksfilter (POE) er to av flere produkter som kan benyttes ved utfordringer med lukt. Eco Gravity drikkevannsrenser (POU) vil også i de fleste tilfeller fjerne lukten.

Ofte er også jern og mangan et problem i vann med mye hydrogensulfid og da er Eco FM filter som er løsningen.

Andre produkter som fjerner hydrogensulfid/ svovel/ aluskifer:

Humus i vannet kan også gi vond lukt, men da ikke i form av råtne egg og svovel. For mer informasjon om humus- se under "ofte stilte spørsmål" -> "Stoffer i vann" -> Humus

Humus

Humus i vannet

Organiske stoffer fra plante- og dyremateriale under nedbrytning (humus) gir vannet en gulbrun farge og kan medføre vond lukt, men utgjør i seg selv ingen spesiell helsefare. Humus kan imidlertid være forbundet med andre, mer helseskadelige stoffer, som tungmetaller og organiske miljøgifter. Videre kan kreftfremkallende stoffer dannes når humusvann desinfiseres med klor eller ozon. Humus kan også utnyttes av bakterier og sopp, noe som kan gi uønsket vekst av mikroorganismer i ledningsnettet til drikkevannsforsyningen. Vann med for høyt innhold av organisk stoff må derfor behandles slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. 

Flere av våre løsninger vil fjerne humus i drikkevannet og gi vann som tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften: 

I tillegg til humus kan også jern og mangan gi en gulbrun farge på vannet. Her kan Eco FM filter (POE) være løsningen eventuelt i kombinasjon med Eco Solution Vannrenser (POE). Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med hvilke produkter som passer ditt behov. 

Fluor

Fluor i vannet

Fluor finnes overalt i naturen, i en eller annen form. Fluor oppløst i vann, kalles fluorid. Forekomsten av fluorid i grunnvannet kommer fra erosjon av fjell og sedimenter rike på mineraler inneholdende fluor. Naturlig fluor verken lukter eller smaker. Et lavt inntak (<0,5 mg/L) av fluor er gunstig for tannhelsen ved at det motvirker karies og beskytter tennene mot hull. Høyere konsentrasjoner (>1,5 mg/L) kan over tid kan gi emaljeskader og misfarging av tenner under dannelse. Allerede utvokste tenner vil ikke skades av fluor. 

Fluorid-konsentrasjonen i mer enn 15% av drikkevannsbrønner i fastfjell i Norge er så høy at vannet kan skade tenner under dannelse, spesielt hvis barn i tillegg får fluor-tabletter eller bruker tannkrem tilsatt fluorid. 

Hvis konsentrasjonen av fluor i drikkevannet er for høyt, bør en i samråd med tannlege redusere eller stoppe inntak av andre fluorkilder (fluorholdig tannkrem og fluortabletter). Fluor i vann reduseres ved hjelp av membranfiltrering (omvendt osmose) eller ionebytte mot hydrogenoksidioner. Det er tilstrekkelig å bare behandle det vannet som inntas gjennom mat og drikke.

Kilde: "Norges Geologiske Undersøkelse- Fluor" 

 

Renseteknologi

Hvilken renseteknologi er brukt i Eco Friendly serien?

Renseteknologi

Eco Friendly serien anvender CW42 renseteknologi og består av 5 rensetrinn. CW42®-systemene bruker en kombinasjon av ny og eksisterende teknologi, som renser vann fra enhver ferskvannskilde til sunt, rent og friskt drikkevann. Det fjerner eller kontrollerer innholdet av bakterier, farlige metaller og kjemikalier, og gir deg et drikkevann som er renere enn det som kreves i Verdens Helseorganisasjons (WHO) kvalitetsstandarder.

Hvilken renseteknologi brukes i Rent Vann serien?

Renseteknologi

Rent Vann serien anvender CW42 renseteknologi og består av 5 rensetrinn. CW42®-systemene bruker en kombinasjon av ny og eksisterende teknologi, som renser vann fra enhver ferskvannskilde til sunt, rent og friskt drikkevann. Det fjerner eller kontrollerer innholdet av bakterier, farlige metaller og kjemikalier, og gir deg et drikkevann som er renere enn det som kreves i Verdens Helseorganisasjons (WHO) kvalitetsstandarder.

Hvilken renseteknologi bruker Eco Solution?

Renseteknologi

Eco Solution anvender CW42 renseteknologi og består av 5 rensetrinn. CW42®-systemene bruker en kombinasjon av ny og eksisterende teknologi, som renser vann fra enhver ferskvannskilde til sunt, rent og friskt drikkevann. Det fjerner eller kontrollerer innholdet av bakterier, farlige metaller og kjemikalier, og gir deg et drikkevann som er renere enn det som kreves i Verdens Helseorganisasjons (WHO) kvalitetsstandarder.