Filtersett til Eco Friendly+ vannfilter

Refill sett til drikkevannsfilteret Eco Friendly +. Består av tre enheter; grovfilter, HP filter og en keramisk filterstav.

PrisNOK2 590,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
EW-42201
Produsent:
Eco Water AS

Produktinfo

Abonnement på refill sett til drikkevannsfilteret Eco Friendly + - fast lavpris med FILTERAVTALE!

Med et abonnement får du fast 20% på filterrefill, automatisk levert når det er på tide med et filterbytte - enklere blir det ikke! Velg mellom 6 og 12 mnd intervall. Hvis det er ønskelig med et annet tidsintervall kan du ta kontakt med oss så hjelper vi med å opprette et abonnement manuelt. 

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere. For å være garantert rent, trygt vann, byttes filtrene etter ca. 4 000 liter noe som tilsvarer ca. 12 måneder i en normal husholdning (4 personer). Dette er kun en guide da et filterbytte vil være avhengig av forbruk og vannkvalitet der systemet er i bruk.

Filter med CW42®- teknologi for rensing av drikkevann sikrer deg alltid den beste drikkevannskvaliteten! 

Filtreringstrinn: 

 • KDF rensesystem, redokslegering med ionisert kobber og sink
 • OSC®- filter, vårt patenterte, granulerte aktive kull
 • Keramikk med porestørrelse på 0,003mm
 • Massivt kull, pressformet kullstav

Refill sett til Eco Friendly+ drikkevannsfilter består av tre enheter, og monteres i denne rekkefølgen; Prefilter, KDF/OSC medie (også kalt et HP filter) og keramisk filter med kjerne av kull.  

Vedlikehold/ Rengjøring

Dersom vannet renner saktere fra kranen, bør det keramiske filteret rengjøres med en egen rengjøringsskrubb. Det skal ikke benyttes såpe eller andre rengjøringsmidler.

Uansett vannkvalitet, er det normalt at systemet må rengjøres etter en vanngjennomstrømning på ca. 2 000 liter (etter ca. 6 måneder i en normal husholdning).

 1. Steng vanntilførselen under benken, eller med hovedkranen.
 2. Åpne kranen for å slippe ut eksisterende vann i systemet.
 3. Skru opp filterhuset med keramikk (noen er merket med «Ceramic filter»). Bruk om nødvendig. Ta ut filteret. Vær forsiktig - det kan knuses!
 4. Skyll det keramiske filteret under kaldt vann og rengjør med rengjøringsskrubben. Ikke bruk rengjøringsmidler eller såpe.
 5. Sett deretter filteret tilbake i filterhuset med åpningen OPP (enden med tekst).
 6. Kontrollere at den sorte/hvite pakningen ligger på plass, og skru deretter sammen filterhuset (vær nøye med å skru det rett på, slik at ikke filteret kommer i klem- kan gi lekkasje). Ikke stram til for hardt.
 7. Anlegget startes deretter ved å følge punktene 10 til 11 i anvisningen under om bytte av filter.

Bytte av filter

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere (som beskrevet i avsnittet over). For å være garantert rent vann byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning). Endring av farge, lukt og smak på vannet er også en indikasjon på at filtrene må byttes. OSC mediet og kullet er da brukt opp. 

NB! Filtersystemene med CW42® teknologi (Rent vann Hjem, Rent Vann Kjøleskap og Rent vann Hytte og Eco Friendly serien) utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet vil slutte å slippe gjennom vann før farlige nivåer av patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom. 

 1. Steng vannet og tøm systemet for vann ved å åpne kranen.
 2. Åpne alle filterhusene og ta ut filtrene, eventuelt ved hjelp av plastnøkkelen.
 3. Sett inn det nye CW42® OSC-filteret i filterhuset merket «OSC filter». På Eco Friendly + er dette det midterste filterhuset.
 4. Påse at filteret settes inn riktig vei (se hvordan det sitter før det tas ut).
 5. Skru på plass resten av filterhusene UTEN å sette inn det nye CW42® keramiske filteret (WU-2) og eventuelt det nye CW42® prefilteret. Det vil si at alle filterhus (2 eller 3 avhenging av vannfiltersystem) nå er skrudd på, men det keramiske filteret er ikke satt inn enda!
 6. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler (ca. 5-15 liter). Dette for å fjerne overskudd fra OSC filteret. Hvis dette trinnet hoppes over vil det keramiske filteret tettes med en gang. Det må da tas ut og pusses før det settes inn og er klart til bruk. 
 7. Skru av vannet igjen og slipp ut vanntrykket. Åpne filterhuset der det keramiske filteret skal sitte (siste filterhus i rekken noen ganger merket med «Ceramic filter») og sett inn det keramiske filteret. Kontroller at filteret settes inn riktig vei med åpning opp og at pakning ligger riktig på. Skru deretter på filterhuset.
 8. Åpne filterhuset merket «Pre-filter» (det første i rekken) og sett inn prefilteret. Kontrollere at filteret settes inn riktig vei. Sjekk pakningen  og skru deretter på filterhuset.
 9. Sjekk at alle filterhusene er skrudd til.
 10. Åpne vanntilførselen til anlegget. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler.
 11. Kontrollere at det ikke er lekkasjer. Vi anbefaler å installere en vannlekkasje sikring. Skulle uhellet være ute vil en sikring stenge vann- og strømtilførsel umiddelbart. Du slipper også avkortning i forsikringsutbetaling.