Beredskap og nødhjelp

 • Eco Water utvikler og produserer vannrensesystemer for profesjonelt bruk, så vel som for private husholdninger. Vi har bl.a. levert vannrensesystemer til:

  • UNHCR - United Nations High Comissionary for Refugees (rammeavtale)
  • WHO - World Health Organisation
  • WFP - World Food Programme
  • British Red Cross
 • Vi leverer mobile og stasjonære enheter av høy kvalitet, spesialtilpasset til våre kunders behov. Flere av systemene er utviklet for å produsere drikkevann fra vannkilder med svært dårlig kvalitet. Strøm er ikke nødvendig og enhetene drives kun av vanntrykk. Vi utvikler mobile vannrensesystemer så de skal fungere på lokasjoner med dårlig eller ingen infrastruktur.

  • Enkel installasjon og minimalt vedlikehold.
  • Våre vannrensere kan tilpasses i helikoptre eller på en jeep.
  • Våre vannrensere er POU (Point Of Use).
  • Vannet renses uten bruk av kjemikalier.