Refill til Rent Vann Hytte drikkevannsfilter

Refill filtersett til vannfilter systemet Rent Vann Hytte (WU-3)

PrisNOK2 590,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
EW-CW-4010045
Produsent:
Eco Water AS
 • Produktinfo
 • Dokumenter
 • Teknologi

Filterkassett/ refillsett til Rent Vann Hytte drikkevannsfilter (WU-3)

Filter med CW42®- teknologi for rensing av drikkevann sikrer deg alltid den beste drikkevannskvaliteten! 

Filtrene i vannfilter systemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere. For å være garantert rent, trygt vann, byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning).

Filtersystemet inneholder: 

 • Pre- filter med porestørrelse 0,01mm
 • KDF rensesystem, redokslegering med ionisert kobber og sink
 • OSC®- filter, vårt patenterte, granulerte aktive kull
 • Keramikk med porestørrelse på 0,003mm
 • Massivt kull, pressformet kullstav

Refillsettet består av tre enheter. Ett prefilter, en KDF/OSC medie og en keramikk stav med kull. 

Vedlikehold/ Rengjøring

Dersom vannet renner saktere fra kranen, bør det keramiske filteret rengjøres med en egen rengjøringsskrubb. Det skal ikke benyttes såpe eller andre rengjøringsmidler. 

Uansett vannkvalitet, er det normalt at systemet må rengjøres etter en vanngjennomstrømning på ca. 2 000 liter (etter ca. 6 måneder i en normal husholdning).

 1. Steng vanntilførselen under benken, eller med hovedkranen.
 2. Åpne kranen for å slippe ut eksisterende vann i systemet.
 3. Skru opp filterhuset merket «Ceramic filter». Bruk plastnøkkelen om nødvendig. Ta ut filteret. Vær forsiktig - det kan knuses!
 4. Skyll det keramiske filteret under kaldt vann og rengjør med rengjøringsskrubben. Ikke bruk rengjøringsmidler eller såpe.
 5. Sett deretter filteret tilbake i filterhuset med åpningen OPP (enden med tekst).
 6. Kontrollere at den sorte pakningen ligger på plass, og skru deretter sammen filterhuset (vær nøye med å skru det rett på, slik at ikke filteret kommer i klem). Ikke stram til for hardt.
 7. Anlegget startes deretter ved å følge punktene 10 til 12 på side 1 (Montering).

Bytte av filter

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere (som beskrevet i avsnittet over). For å være garantert rent vann byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning).

NB! Filtersystemene med CW42® teknologi (Rent vann Hjem, Rent Vann Kjøleskap og Rent vann Hytte) utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet vil slutte å slippe gjennom vann før farlige nivåer av patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom. 

 1. Steng vannet og tøm systemet for vann.
 2. Åpne alle filterhusene og ta ut filtrene, eventuelt ved hjelp av plastnøkkelen.
 3. Sett inn det nye CW42® OSC-filteret i filterhuset merket «OSC filter».
 4. Påse at filteret settes inn riktig vei (se hvordan det sitter før det tas ut).
 5. Skru på plass resten av filterhusene UTEN å sette inn det nye CW42® keramiske filteret (WU-2) og eventuelt det nye CW42® prefilteret (prefilter gjelder bare hvis du har WU-3).
 6. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler (ca. 5-15 liter).
 7. Skru av vannet igjen. Åpne filterhuset merket «Ceramic filter» og sett inn det keramiske filteret. Kontroller at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset.
 8. Dersom du har WU-3, åpner du filterhuset merket «Pre-filter» og setter inn prefilteret (gjelder bare WU-3). Kontrollere at filteret settes inn riktig vei. Skru deretter på filterhuset.
 9. Sjekk at alle filterhusene er skrudd til.
 10. Åpne igjen vanntilførselen til anlegget. Åpne kranen og vent på at vanntilførselen starter. Tapp gjennom vann til det er klart og uten luftbobler.
 11. Kontrollere at det ikke er lekkasjer.

CW42®-teknologien

Rensesystemet CW42® brukes i en rekke sammenhenger, både av privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

CW42®-systemet er en kombinasjon av ny og eksisterende teknologi, som renser vann fra enhver ferskvannskilde til sunt, rent og friskt drikkevann. Det fjerner eller kontrollerer innholdet av bakterier, farlige metaller og kjemikalier, og gir deg et drikkevann som er renere enn det som kreves i Verdens Helseorganisasjons (WHO) kvalitetsstandarder.

Produktserien er utviklet av Clear Water Group (norsk selskap, etablert i 1997), som har drevet forskning og utvikling siden 1989. Det har resultert i en helt unik vannrenseteknologi, CW42-teknologien. Teknologien gir alltid rent, trygt og godt drikkevann, uansett råvannskvalitet. Teknologien er testet, godkjent og patentert.

Trinnene i filtreringen:
Grovfilter
Dette filteret fjerner partikler som sand, rust, alger og lignende for en forhåndsdefinert partikkelstørrelse, for eksempel 5 μm. For ”vestlige” forhold er det ofte tilstrekkelig med et lavkapasitets, skiveformet grovfilter i bunnen av OSC-innsatsen (se punkt 3). I områder der vannet er svært skittent, anbefales det å inkludere et eget CW42®-grovfilter. 

KDF
Dette er et patentert rensesystem som består av blant annet ionisert kobber og sink i sponform. Det fjerner alger, mikroorganismer, klor og tungmetaller fra vann og danner sinkioner i stedet. KDF/redokslegeringen gjør også at jern og aluminium felles ut.

OSC®
OSC består av blant annet kull som er produsert for maksimal adsorpsjon av metaller. De adsorberte metallene hindrer bakterievekst på kullet, og fraværet av klor, som sikres gjennom redokslegeringen i trinnet før, gjør at ingen metaller frigis. OSC-filteret er en patentert form for GAC (Granulated Activated Carbon), som sammen med de andre trinnene oppnår enestående resultater.

Keramisk filter
Dette er et forsølvet, keramisk, mekanisk membran med en garantert porestørrelse på 0,3 μm (0,003 millimeter). Det fjerner alle sykdomsfremkallende bakterier og alle parasitter (for eksempel cryptosporidium). Sølvet utfelles ikke i vannet, men hindrer at det gror bakterier på filtermediet. Det keramiske filteret kan rengjøres av brukeren ved behov.

Massivt kullfilter
Filteret består av kull som er pressformet inn i en sylinder slik at ”kanaliseringseffekten” reduseres til et minimum. Det er beregnet på fjerning av organiske smittestoffer fra vann. Kullet kan ikke koloniseres av sykdomsfremkallende bakterier ettersom det er beskyttet av en keramisk komponent, og det er heller ingen fare for at organisk material skal frigis siden det er et fullstendig fravær av klor og metaller i dette trinnet.

WU-2: Rent Vann Hjem og Kjøleskap

WU-3: Rent Vann Hjem

CW42 Teknologi